Logo Heeel-Reflex nb

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Heeel-reflex voldoet aan deze eisen.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u als cliënt van Heeel-reflex een klacht heeft over de geboden zorg. De voorkeur gaat ernaar uit dat U de klacht rechtstreeks met mij, Geja Suichies, als zorgverlener bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook, niet prettig vinden, probeer het dan schriftelijk in te dienen bij Geja. Dan kan het daarna besproken worden.

Het is natuurlijk de bedoeling om een klacht te verhelpen op een voor alle partijen zo goed mogelijke wijze. Mocht u zich ondanks de goede intenties toch onvoldoende gehoord voelen, dan kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie GAT.

Wanneer schakelt U de geschilleninstantie GAT in?

Een klachtenfunctionaris kan bemiddelen indien het gesprek tussen client en zorgverlener geen oplossing heeft gebracht. Het staat de client vrij, als de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, om zich te wenden tot de onafhankelijke en rijks-erkende geschilleninstantie GAT.
De geschilleninstantie GAT kan ingeschakeld worden na het doorlopen van het genoemde traject én het voorstel van de zorgverlener is gehoord.

Heeel-reflex is aangesloten bij de geschilleninstantie GAT. Het GAT is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om tot een schikking tussen de partijen te komen.  

Lees ook de algemene voorwaarden

WhatsApp
Verzenden via WhatsApp